กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม (ชั้น 1 พับบลิค เฮ้าส์ เซ็นทรัล ภูเก็ต)

14.00 – 20.00 น. รับของที่ระลึกและงานแสดงสินค้า

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม (ชั้น 1 พับบลิค เฮ้าส์ เซ็นทรัล ภูเก็ต)

11.00 – 20.00 น. รับของที่ระลึกและงานแสดงสินค้า

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม (ณ ธัญญปุระ ภูเก็ต)

04.00 น. เปิดให้บริการต่างๆ ในบริเวณงาน
05.20 – 05.40 น. กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อ
06.00 น. ปล่อยตัว 5 ไมล์
06.10 น. ปล่อยตัว 500 เมตร
06.25 น. ปล่อยตัว 10 ไมล์
06.30 น. (ประมาณ) นักกีฬา 5 ไมล์ คนแรกเข้าเส้นชัย
07.05 น. (ประมาณ) นักกีฬา 10 ไมล์ คนแรกเข้าเส้นชัย
08.00 – 08.30 น. พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะทั่วไปและกลุ่มอายุ 5 ไมล์
08.30 – 09.00 น. พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะทั่วไปและกลุ่มอายุ 10 ไมล์
10.00 น. จบการแข่งขัน

 

ของที่ระลึก

สถานที่แข่งขัน

เส้นทางการแข่งขัน

หมายเหตุ* ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

ลานจอดรถ

รางวัล

ถ้วยรางวัล

10 ไมล์ – สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงของทุกกลุ่มอายุ

5 ไมล์ – สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงของทุกกลุ่มอายุ

 

 

เงินรางวัล

มอบให้ผู้ชนะ Overall นักวิ่งต่างชาติและคนไทย 3 อันดับแรกของระยะ 10 ไมล์

 

นักวิ่งต่างชาติ (ชายและหญิง)

อันดับ 1 – เงินรางวัล 20,000 บาท

อันดับ 2 – เงินรางวัล 10,000 บาท

อันดับ 3 – เงินรางวัล 5,000 บาท

*นักวิ่งสัญชาติไทยมีสิทธิ์รับเงินรางวัลต่างชาติ

 

นักวิ่งคนไทย (ชายและหญิง)

อันดับ 1 – เงินรางวัล 10,000 บาท

อันดับ 2 – เงินรางวัล 7,000 บาท

อันดับ 3 – เงินรางวัล 3,000 บาท