กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน (ชั้น 3 หน้าซับซีโร่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่)

11.00 – 21.00 น. รับของที่ระลึกและงานแสดงสินค้า

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน (ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่)

03.00 น. เปิดให้บริการต่างๆ ในบริเวณงาน
04.00 – 04.10 น. กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อ
04.30 น. ปล่อยตัว 10 ไมล์
04.50 น. ปล่อยตัว 5 ไมล์
05.00 น. ปล่อยตัว 3 ไมล์
05.15 น. (ประมาณ) นักกีฬา 3 ไมล์ คนแรกเข้าเส้นชัย
05.21 น. (ประมาณ) นักกีฬา 5 ไมล์ คนแรกเข้าเส้นชัย
05.22 น. (ประมาณ) นักกีฬา 10 ไมล์ คนแรกเข้าเส้นชัย
06.00 – 06.10 น. พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะทั่วไป 3 ไมล์
06.10 – 06.30 น. พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะทั่วไปและกลุ่มอายุ 5 ไมล์
06.30 – 07.00 น. พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะทั่วไปและกลุ่มอายุ 10 ไมล์
07.00 น. จบการแข่งขัน

ของที่ระลึก

เส้นทางการแข่งขัน

หมายเหตุ* ผู้จัดฯ สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

รางวัล

ถ้วยรางวัล

10 ไมล์ – สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงของทุกกลุ่มอายุ

5 ไมล์ – สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรกชายและหญิงของทุกกลุ่มอายุ

3 ไมล์ – สำหรับผู้ชนะ Overall อันดับที่ 1 ชายและหญิง

 

 

เงินรางวัล

มอบให้ผู้ชนะ Overall นักวิ่งต่างชาติและคนไทย 3 อันดับแรกของระยะ 10 ไมล์

 

นักวิ่งต่างชาติ (ชายและหญิง)

อันดับ 1 – เงินรางวัล 20,000 บาท

อันดับ 2 – เงินรางวัล 10,000 บาท

อันดับ 3 – เงินรางวัล 5,000 บาท

*นักวิ่งสัญชาติไทยมีสิทธิ์รับเงินรางวัลต่างชาติ

 

นักวิ่งคนไทย (ชายและหญิง)

อันดับ 1 – เงินรางวัล 10,000 บาท

อันดับ 2 – เงินรางวัล 7,000 บาท

อันดับ 3 – เงินรางวัล 3,000 บาท