ยกเลิกการแข่งขันกรุงเทพ

 

อัพเดทเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ อีกทั้งภาครัฐได้ประกาศมาตรการจำกัด/งดการจัดกิจกรรมรวมฝูงชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำซ้อน

 

เพื่อความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่านและปฏิบัติตามข้อบังคับของภาครัฐ คณะผู้จัดฯได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ยกเลิกการจัดงาน วิ่งซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ นานาชาติ กรุงเทพ ประจำปี 2564 (เดิมกำหนดจะจัดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564)

 

คณะผู้จัดฯ จะดำเนินการคืนค่าสมัครให้กับนักกีฬาทุกท่านภายใน 14 วันทำการ สำหรับค่าดำเนินการบัตรเครดิต 8.7% ซึ่งทางนักกีฬาได้ชำระเงินเข้ามาในขั้นตอนการสมัคร จะไม่สามารถคืนเงินได้

 

คณะผู้จัดฯ มีความเสียใจอย่างยิ่งที่ไม่อาจจัดการแข่งขันประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามกำหนดการ และหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้งในโอกาสต่อไป

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่อีเมล info@gaa-events.com

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนการจัดงานตลอดมา

เปลี่ยนรูปแบบแข่งขันงานหาดใหญ่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกท่าน การควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับหนึ่ง คณะผู้จัดงานฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน เป็นสนามเสมือนจริง (Virtual run) ซึ่งนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับของที่ระลึกทางไปรษณีย์  

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่