ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่มาร่วมการแข่งขัน Supersports 10 Mile International Run Series Thailand 2019 Presented by Skechers

5 รายการ

ภูเก็ต (31 มีนาคม 2562) ณ ธัญญปุระ ภูเก็ต

หาดใหญ่ (28 เมษายน 2562) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

กรุงเทพ (19 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โคราช (29 กันยายน 2562) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

เชียงใหม่ (27 ตุลาคม 2562) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

รายได้ส่วนหนึ่งจากค่าสมัครจะมอบให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ – บ้านพิงพัก เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ